Polarr Photo Editor 5.10.8

  高级修图软件 波辣修图是广大的专业摄影师最理想的高级修图软件。波辣修图提供先进的自动增强工具和丰富的滤镜来编辑照片的每一个细节。

  预览

  应用介绍

  波辣修图是广大的专业摄影师最理想的高级修图软件。波辣修图提供先进的自动增强工具和丰富的滤镜来编辑照片的每一个细节。


  特有功能:

  • 脸部检测和高级面部编辑面板

  • 调整肤色、脸部宽度、鼻子高度、眼镜尺寸等

  • 液化、克隆和恢复工具

  • 形状、饰品和多种混合模式的高级文本工具

  • 径向、渐变和笔刷工具

  • 允许添加无限个局部调整

  • 批量导出,复制和黏贴调整

  • 对RAW格式的Beta支持

  • 编辑并上传自己的水印

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  5.10.82019.12.3039.53 MB百度云盘 城通网盘
  5.10.62019.12.2039.54 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.10.42019.11.2052.38 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.10.32019.10.3148.59 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.6.02019.08.2944.97 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.122019.08.0244.96 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.5.82019.06.2948.09 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.5.72019.06.2048.69 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.5.42019.06.1547.90 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.5.12019.05.2747.86 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.4.152019.05.0581.42 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.92019.04.1281.58 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.02018.09.1884.43 MB百度云盘 城通网盘
  5.0.32018.05.1991.61 MB百度云盘 城通网盘
  5.0.22018.05.1491.60 MB百度云盘 城通网盘
  4.4.22017.12.2261.4 MB百度云盘
  4.4.02017.11.2760.7 MB百度云盘
  4.3.12017.11.2159.4 MB百度云盘
  4.3.02017.11.1759.4 MB百度云盘
  4.2.02017.10.2351.8 MB百度云盘
  4.0.02017.06.2244.3 MB百度云盘
  3.7.02017.04.2147 MB百度云盘
  3.4.62017.02.2251.6 MB百度云盘
  3.4.12017.01.2051.4 MB百度云盘
  3.3.02016.12.0750.6 MB百度云盘
  3.2.62016.12.0150.6 MB百度云盘
  3.2.52016.11.2950.6 MB百度云盘
  3.2.02016.10.2144.6 MB百度云盘
  2.0.02016.08.1613.8 MB百度云盘
  1.3.22016.03.116.7 MB百度云盘
  1.3.02016.01.286.7 MB百度云盘