Affinity Photo 2.3.1

  专业级修图软件 Affinity Photo是专业级修图软件,推动了专业图片编辑软件的发展,更快,更流畅,更强大。

  应用介绍

  Affinity Photo是一款专业级修图软件,推动了专业图片编辑软件的发展,更快,更流畅,更强大。

  借助专为创意和摄影专业人士设计的巨大工具套件,无论您是在编辑和修饰图像,还是制作完整的多层次作品,它都具备您将需要的所有功能和性能。


  专业的更正和调整

  使用级别,曲线,黑白,白平衡,HSL,阴影和亮点修正和增强图像,以及其他非破坏性调整,可以立即预览,随时可以编辑。

  提供了先进的镜头校正和最佳的一流的降噪,所以你有完全的控制,真正发挥出最好的任何形象。


  完成修饰工具

  无论您想快速改正,还是花时间进行细致的修饰,Affinity Photo都能为您提供帮助。除了通常的闪避,刻录,克隆,补丁,瑕疵和红眼工具,您还可以找到一个几乎神奇的修补笔刷,频率分离功能以及内置的全套液化功能。

  • 克隆,闪避,燃烧

  • 再显色

  • 图像修复

  • 液化

  • 频率分离

  • 治疗工具


  专用的RAW工作区

  在专用的工作空间内开发相机RAW文件,在无限的线性色彩空间中进行所有精确的调整和校正。


  HDR与色调映射合并

  通过将多个曝光合并为一个无限制的32位图像,将单个镜头的细节展现出来。

  • 无限的源图像

  • 音调映射

  • 从RAW合并

  • 自动对齐


  精确的选择

  通过Affinity Photo的高级选择优化算法,达到您从未想过的准确程度。无论是切割物体,创造面具还是有选择地应用调整,您都可以轻松地做出非常精确的选择 - 甚至是单独的头发。


  批量处理

  在不中断工作流的情况下轻松格式化整个文件夹。批处理作业在后台运行,您可以在继续工作的同时处理数百个文件。


  完全液化的能力

  推拉你的图像像腻子一样,或使用像湍流,捏和旋转旁边的实时网格变形工具刷,重塑,雕刻或变形的照片。

  • 冲床

  • 动乱

  • 冻结

  • 解冻

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  2.3.12024.01.22852.26 MB百度云盘 城通网盘
  2.3.02023.12.08852.22 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.02023.06.01837.08 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.32023.01.09808.38 MB百度云盘 城通网盘
  1.10.62022.12.24693.87 MB百度云盘 城通网盘
  2 Beta 2.0.3.3162022.12.23806.94 MB百度云盘 城通网盘
  2 2.0.02022.11.16761.09 MB百度云盘 城通网盘
  1.10.52022.03.16695.61 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.10.5.2702021.12.21695.18 MB百度云盘 城通网盘
  1.10.42021.10.31695.43 MB百度云盘 城通网盘
  1.10.32021.10.27750.38 MB百度云盘 城通网盘
  1.10.12021.08.27669.93 MB百度云盘 城通网盘
  1.10.02021.08.06717.18 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.4.2422021.05.08664.41 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.4.2412021.04.23642.16 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.4.2392021.04.17642.23 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.32021.04.13689.06 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.22021.04.01689.11 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.2.2292021.03.20639.53 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.2.2282021.03.09639.39 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.2.2272021.03.07637.68 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.12021.02.27637 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.1.2212021.02.22636.27 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.1.2192021.02.11634.78 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.02021.02.07690.56 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.0.2162021.01.28640.28 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.0.2152021.01.26640.71 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.9.0.2122021.01.23646.55 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.0.1962020.09.22508.71 MB百度云盘 城通网盘
  1.8.42020.08.05533.70 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.4.1832020.06.14503.43 MB百度云盘 城通网盘
  1.8.32020.04.03543.24 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.3.1782020.03.30502.93 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.3.1752020.03.23503.10 MB百度云盘 城通网盘
  1.8.22020.03.18532.62 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.2.1742020.03.17503.07 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.2.1732020.03.07502.72 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.2.1722020.03.04503.16 MB百度云盘 城通网盘
  1.8.12020.02.29532.17 MB百度云盘 城通网盘
  1.8.02020.02.28503.66 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.0.1682020.02.24502.17 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.0.1662020.02.23502.22 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.8.0.1642020.02.20500.29 MB百度云盘 城通网盘
  1.8.0.1632020.01.08411.9 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.32019.10.07373.98 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.22019.08.19373.46 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.1 CR22019.07.20371.50 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.7.22019.07.01370.95 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.1.1422019.06.19371.54 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.1.1402019.06.14371.78 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.02019.06.01370.8 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1342019.05.31370.55 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1302019.05.29370.59 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1282019.05.27373.39 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1272019.05.23372.4 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1252019.05.21369.5 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1242019.05.18373.11 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1232019.05.15371.54 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1222019.05.08372.60 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1202019.04.18370.06 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1182019.04.15370.20 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1162019.04.04368.48 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1122019.03.11354.17 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1112019.02.28350.32 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1102019.02.12349 MB百度云盘 城通网盘
  1.7.0.1072019.01.26347.3 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.7.0.1062018.12.17348 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.7.0.1052018.12.12347.88 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.7.0.1042018.12.06348.22 MB百度云盘 城通网盘
  Beta 1.7.0.1032018.11.29346.85 MB百度云盘 城通网盘
  1.6.72018.03.06310.22 MB百度云盘 城通网盘
  1.6.62018.01.17329.89 MB百度云盘 城通网盘