Pikka 2.2.0

  开发人员和设计师的拾色器 一款易于使用的颜色选择器,适用于开发人员和设计师。只需从屏幕上选择一种颜色,它就会立即以您喜欢的格式复制。

  应用介绍

  Pikka是一款易于使用的颜色选择器,适用于开发人员和设计师。只需从屏幕上选择一种颜色,它就会立即以您喜欢的格式复制。


  彩色文件夹

  在不同文件夹之间共享颜色以轻松组织调色板。在文件夹之间拖放颜色。通过双击从库中复制颜色。


  色调

  选择一种颜色并查看/复制此颜色的不同阴影。


  格式

  提供了许多内置格式。选择颜色并将选取的颜色直接粘贴到您使用的环境中。选择:HEX,RGB,Swift UIColor,Swift NSColor,Objective-C UIColor,Obecjtive-C NSColor,Android XML,Android(A)RGB等等。

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  2.2.02021.06.1512.47 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.02021.06.0611.72 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.42019.03.219.96 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.32019.03.1410.36 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.22019.03.0410.17 MB百度云盘 城通网盘
  2.0.12019.03.0310.17 MB百度云盘 城通网盘
  2.02019.02.2610.16 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.22019.02.1410.13 MB百度云盘 城通网盘
  1.9.12019.01.2310.05 MB百度云盘 城通网盘
  1.92019.01.149.65 MB百度云盘 城通网盘
  1.82018.12.159.67 MB百度云盘 城通网盘
  1.72018.12.079.67 MB百度云盘 城通网盘
  1.62018.08.289.47 MB百度云盘 城通网盘
  1.52018.08.179.47 MB百度云盘 城通网盘
  1.4.42018.06.058.35 MB百度云盘 城通网盘
  1.4.22018.03.168.46 MB百度云盘 城通网盘
  1.4.12018.03.128.49 MB百度云盘 城通网盘