Vellum 3.7.4

  电子书生成工具 一个电子书生成工具,可以让你从文本的手稿或应用程序内从头开始轻松创建电子书。

  应用介绍

  创建漂亮的电子书从未如此简单。

  Vellum是一个电子书生成工具,可以让你从文本的手稿或应用程序内从头开始轻松创建电子书。

  • 用Vellum打开你的手稿,你会立即看到它作为一本书的样子,分章节显示。

  • 使用Vellum编辑你的书,甚至可以从头开始一本新书。

  • 使用照片,插图,地图或任何其他类型的图像来增强您的书籍。

  • 从Vellum风格的旋转木马中选择数十种可能的格式选项。

  • 当您进行更改时,可以查看您的图书在即时预览中的外观。

  • 只需点击一下,为iBooks,Kindle,Nook,Kobo和Google Play生成电子书。


  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  3.7.42024.07.0689.62 MB百度云盘 城通网盘
  3.7.22024.05.2289.70 MB百度云盘 城通网盘
  3.72024.05.1089.55 MB百度云盘 城通网盘
  3.6.42024.03.1389.53 MB百度云盘 城通网盘
  3.6.32024.01.0785.38 MB百度云盘 城通网盘
  3.6.12023.11.2085.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.5.42023.10.1985.37 MB百度云盘 城通网盘
  3.4.42023.03.1085.03 MB百度云盘 城通网盘
  3.4.22023.01.2784.95 MB百度云盘 城通网盘
  3.42022.11.2484.94 MB百度云盘 城通网盘
  3.3.52022.10.2785.33 MB百度云盘 城通网盘
  3.3.42022.09.2487.76 MB百度云盘 城通网盘
  3.3.22022.08.1687.79 MB百度云盘 城通网盘
  3.3.12022.07.0887.87 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.32022.02.1885.46 MB百度云盘 城通网盘
  3.0.22022.02.1185.71 MB百度云盘 城通网盘
  2.6.32019.11.0214.29 MB百度云盘 城通网盘
  2.6.12019.09.2014.40 MB百度云盘 城通网盘
  2.5.4 CR22019.07.2314.38 MB百度云盘 城通网盘
  2.5.42019.07.1314.75 MB百度云盘 城通网盘
  2.5.32019.05.1614.38 MB百度云盘 城通网盘
  2.5.12019.02.2112.92 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.32018.02.1210.93 MB百度云盘 城通网盘
  2.1.22018.02.0210.94 MB百度云盘 城通网盘