Numi 3.27

  计算与文本结合的计算器 Numi是一款强大好用的输入式计算器, 支持货币计算, 开方,乘方,求和 , 长度等等。

  预览

  应用介绍

  Numi是一个可以神奇地将计算与文本结合在一起的计算器,允许您自由地共享计算。


  功能

  • 支持简单英语。例如,' 5cm + 1米'

  • 单元转换器:Numi支持货币、长度、面积、体积、时间、温度和数据大小。如果需要,它会自动转换单位。

  • 可配置的热键

  • 菜单条和对接模式

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  3.272020.05.2310.29 MB百度云盘 城通网盘
  3.262020.05.1510.29 MB百度云盘 城通网盘
  3.252020.04.2710.16 MB百度云盘 城通网盘
  3.242020.03.1222.44 MB 百度云盘 城通网盘
  3.232020.01.0822.39 MB百度云盘 城通网盘
  3.22.12019.12.1122.27 MB百度云盘 城通网盘
  3.20.52019.11.0722.31 MB百度云盘 城通网盘
  3.20.42019.09.0322.26 MB百度云盘 城通网盘
  3.20.32019.05.2821.77 MB百度云盘 城通网盘
  3.20.12019.05.0620.97 MB百度云盘 城通网盘
  3.202019.02.2323.68 MB百度云盘 城通网盘
  3.19.12018.12.0322.87 MB百度云盘 城通网盘
  3.192018.09.2823.29 MB百度云盘 城通网盘
  3.18.32018.06.2221.57 MB百度云盘 城通网盘
  3.18.22018.05.1422.19 MB百度云盘 城通网盘
  3.182018.01.1222.7 MB百度云盘