Dropzone 4.80.13

  文件拖拽操作增强工具 这款软件是用户的各种早错都变得非常的方便,大多数的任务都可以用拖拽的方式进行操作,提高了用户的工作效率,比如保存文本、发送邮件、FTP上传、打开应用等等。

  预览

  应用介绍

  Dropzone for mac是Mac os平台上的一款帮助用户提高工作效率的Mac应用软件,Dropzone这款软件是用户的各种早错都变得非常的方便,大多数的任务都可以用拖拽的方式进行操作,提高了用户的工作效率,比如保存文本、发送邮件、FTP上传、打开应用等等。


  特点

  • 比以前更快地打开应用程序,移动和复制文件。

  • 与Twitter,Flickr,Facebook或消息共享

  • 使用新添加的Goo.gl缩短工具快速缩短网址。只需选择一个URL缩短,然后按Ctrl + Option + Cmd + S,缩短的URL将自动复制到剪贴板。

  • AirDrop集成允许您从任何应用程序中删除文件或文件夹,并通过网络与您的其他Macs共享。

  • Imgur集成可以快速共享图像,并获得粘贴链接。它甚至允许您删除多个图像来创建Imgur相册。你可以使用它有或没有Imgur帐户,它设置,准备去。

  • 通过FTP和Amazon S3上传。

  • 下载并安装附加操作,让您上传到Google云端硬盘,YouTube等服务。

  • 通知中心通知让您知道您的操作何时完成。

  • 强大的多任务引擎允许您一次运行多个任务,并通过内联任务状态区跟踪每个任务的进度。

  • 在动画菜单项中查看任务如何一目了然。

  • 通过拖放重新排序您的操作。

  • 使用新添加的键盘快捷键功能启动Dropzone操作

  • 通过将应用程序,文件夹或操作拖放到“添加到网格”区域,可以轻松地将其添加到网格中。

  • 使用更新和大规模改进的Ruby或Python API开发您自己的操作。

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  4.80.132024.06.0656.30 MB百度云盘 城通网盘
  4.80.72024.01.1156.56 MB百度云盘 城通网盘
  4.80.02023.12.0756.55 MB百度云盘 城通网盘
  4.7.92023.10.2756.55 MB百度云盘 城通网盘
  4.7.32023.09.1956.30 MB百度云盘 城通网盘
  4.7.12023.09.1456.30 MB百度云盘 城通网盘
  4.5.92023.05.2556.10 MB百度云盘 城通网盘
  4.5.82023.04.1756.10 MB百度云盘 城通网盘
  4.5.62023.02.0355.92 MB百度云盘 城通网盘
  4.5.52022.12.2755.87 MB百度云盘 城通网盘
  4.5.42022.12.1655.85 MB百度云盘 城通网盘
  4.5.12022.10.1956.35 MB百度云盘 城通网盘
  4.5.02022.10.0356.34 MB百度云盘 城通网盘
  4.4.72022.09.0655.85 MB百度云盘 城通网盘
  4.4.52022.09.0255.82 MB百度云盘 城通网盘
  4.4.42022.08.2455.81 MB百度云盘 城通网盘
  4.4.32022.08.0355.82 MB百度云盘 城通网盘
  4.4.12022.07.2655.98 MB百度云盘 城通网盘
  4.4.02022.07.2255.98 MB百度云盘 城通网盘
  4.3.92022.07.0755.93 MB百度云盘 城通网盘
  4.3.42022.05.3155.84 MB百度云盘 城通网盘
  4.3.22022.05.2555.83 MB百度云盘 城通网盘
  4.3.02022.04.0445.72 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.92022.03.3048.88 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.82022.03.2439.74 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.72022.03.1239.75 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.62022.02.1540.74 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 4.2.52022.02.0340.74 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.42022.01.2940.74 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.32022.01.2540.74 MB百度云盘 城通网盘
  3.8.22021.12.2227.33 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.22021.11.2440.72 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.12021.11.0740.73 MB百度云盘 城通网盘
  4.2.02021.10.2440.82 MB百度云盘 城通网盘
  4.1.92021.09.1140.82 MB百度云盘 城通网盘
  4.1.82021.09.0140.82 MB百度云盘 城通网盘
  4.1.72021.08.2740.82 MB百度云盘 城通网盘
  3.8.12021.07.0228.05 MB百度云盘 城通网盘
  4.1.62021.06.1640.78 MB百度云盘 城通网盘
  4.1.52021.06.0740.76 MB百度云盘 城通网盘
  4.1.42020.12.2334.18 MB百度云盘 城通网盘
  4.0.72020.09.1532.04 MB 百度云盘 城通网盘
  4.0.62020.08.2132.94 MB百度云盘 城通网盘
  4.0.42020.07.0136.44 MB百度云盘 城通网盘
  4.0.32020.04.1936.15 MB百度云盘 城通网盘
  3.8.02020.03.1927.87 MB百度云盘 城通网盘
  4.0.22020.03.0236.16 MB百度云盘 城通网盘
  4.0.12020.02.2036.22 MB百度云盘 城通网盘
  3.7.02019.01.0821.01 MB百度云盘 城通网盘
  3.6.92018.10.0421.27 MB百度云盘 城通网盘
  3.6.82018.06.2520.93 MB百度云盘 城通网盘
  3.6.72018.06.1921.8 MB 百度云盘 城通网盘
  3.6.32017.05.2716.9 MB百度云盘 城通网盘