TinkerTool System 8.93

  系统深度设置维护工具 TinkerTool System是一款Mac平台的系统深度设置维护工具,可帮助您执行高级管理任务。

  应用介绍

  TinkerTool System是一组系统深度设置维护工具,可帮助您执行高级管理任务。该应用程序使用自适应用户界面,可自动调整到您正在运行的计算机型号和macOS版本。

  • 内置的macOS维护功能通常在图形用户界面上不可见

  • 扩展文件操作,在macOS Finder中不可用

  • 可以访问系统偏好设置中不可见的高级系统设置

  • 解决典型的现实世界的管理员问题,并修复操作系统中的某些缺陷(“错误”)的影响,

  • 在图形用户界面没有正确启动或者系统管理员的用户帐户被损坏的情况下,用于排除故障和修复macOS的紧急工具

  • 有保护您的隐私的功能

  • 用于收集有关硬件,操作系统和应用程序的高级信息

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  8.932024.07.0920.12 MB百度云盘 城通网盘
  8.922024.06.0720.12 MB百度云盘 城通网盘
  8.912024.05.1220.28 MB百度云盘 城通网盘
  8.92024.03.1521.31 MB百度云盘 城通网盘
  8.892024.02.0520.24 MB百度云盘 城通网盘
  8.52023.05.0519.62 MB百度云盘 城通网盘
  8.42023.04.0623.69 MB百度云盘 城通网盘
  8.32023.03.1019.02 MB百度云盘 城通网盘
  7.942023.03.0623.21 MB百度云盘 城通网盘
  8.22023.02.1823.11 MB百度云盘 城通网盘
  8.112022.12.2622.58 MB百度云盘 城通网盘
  8.0 (221019)2022.11.0421.02 MB百度云盘 城通网盘
  7.9.2209132022.10.0227.89 MB百度云盘 城通网盘
  7.92022.08.2328 MB百度云盘 城通网盘
  7.892022.07.1927.50 MB百度云盘 城通网盘
  7.882022.06.1727.54 MB百度云盘 城通网盘
  7.872022.05.1627.63 MB百度云盘 城通网盘
  7.85 CR22022.02.1931.49 MB百度云盘 城通网盘
  7.71 (211227)2022.01.0524.18 MB百度云盘 城通网盘
  7.72021.11.0223.50 MB百度云盘 城通网盘
  7.62021.09.3023.45 MB百度云盘 城通网盘
  7.5 CR22021.08.2928.95 MB百度云盘 城通网盘
  7.52021.08.2828.80 MB百度云盘 城通网盘
  6.992021.07.2623.43 MB百度云盘 城通网盘
  7.412021.07.2424.08 MB百度云盘 城通网盘
  7.3.2105182021.05.2628.38 MB百度云盘 城通网盘
  7.212021.05.0824.55 MB百度云盘 城通网盘
  7.2.2104292021.05.0228.50 MB百度云盘 城通网盘
  6.982021.04.3023.47 MB百度云盘 城通网盘
  7.2 CR22021.04.2924.56 MB百度云盘 城通网盘
  6.972021.02.1823.30 MB百度云盘 城通网盘
  7.12020.12.2622.95 MB百度云盘 城通网盘
  7.012020.12.0322.66 MB百度云盘 城通网盘
  6.932020.10.1022.09 MB 百度云盘 城通网盘
  6.922020.09.1221.82 MB百度云盘 城通网盘
  6.912020.08.1022.85 MB百度云盘 城通网盘
  6.92020.07.0618.90 MB百度云盘 城通网盘
  6.892020.05.2922.57 MB百度云盘 城通网盘
  6.882020.04.3022.57 MB百度云盘 城通网盘
  6.872020.04.2622.57 MB百度云盘 城通网盘
  6.862020.03.2622.55 MB百度云盘 城通网盘
  6.842020.01.2326.29 MB百度云盘 城通网盘
  6.832019.12.1426.22 MB百度云盘 城通网盘
  6.822019.11.1625.70 MB百度云盘 城通网盘
  6.812019.11.0225.72 MB百度云盘 城通网盘
  6.82019.10.1625.69 MB百度云盘 城通网盘
  6.72019.09.1924.30 MB百度云盘 城通网盘
  6.62019.08.1422.56 MB百度云盘 城通网盘
  6.512019.06.2722.48 MB百度云盘 城通网盘
  6.52019.06.1322.39 MB百度云盘 城通网盘
  6.42019.05.1122.66 MB百度云盘 城通网盘
  6.32019.05.0822.63 MB百度云盘 城通网盘
  5.982018.11.2921.40 MB百度云盘 城通网盘
  6.02018.10.0820.84 MB百度云盘 城通网盘
  5.952018.08.1622.69 MB百度云盘 城通网盘
  5.942018.06.2822.28 MB百度云盘 城通网盘
  5.93 Rel.22018.05.3022.25 MB百度云盘 城通网盘
  5.932018.05.2922.25 MB百度云盘 城通网盘
  5.922018.04.2022.24 MB百度云盘 城通网盘
  5.912018.04.1328.36 MB百度云盘 城通网盘
  5.92018.02.2620.93 MB百度云盘 城通网盘
  5.852018.01.1720.81 MB百度云盘 城通网盘