Default Folder X 5.6

  文件快捷访问工具 一款Mac平台的文件夹快捷访问工具,您可以访问您最近的,最喜欢的,并打开文件夹的默认文件夹X的工具栏右侧的内容。

  预览

  应用介绍

  一款Mac上非常实用的菜单栏快速访问工具,能够自动记忆用户最近打开的目录,在菜单栏可以快速访问,此外,还支持用户自定义添加目录,支持多级目录的显示和快捷键的调用,非常的方便!

  为了加快工作速度,您可以为您最喜爱的文件夹中的所有键盘快捷键分配。如果打开和保存对话框没有打开,那么你可以使用默认文件夹X的菜单栏,Dock图标,或键盘快捷键。

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  5.62021.10.1416.20 MB百度云盘 城通网盘
  5.6b52021.10.0917.16 MB百度云盘 城通网盘
  5.6b42021.09.1216.91 MB百度云盘 城通网盘
  5.6b32021.08.2916.92 MB百度云盘 城通网盘
  5.6b22021.08.0517.10 MB百度云盘 城通网盘
  5.6b12021.06.2917.09 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.92021.05.2216.24 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.82021.04.1716.79 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.72021.03.2916.79 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.62021.02.2316.39 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.52021.02.0116.53 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.42021.01.1317.10 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.32020.12.1417.10 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.22020.11.2917.09 MB百度云盘 城通网盘
  5.5.12020.11.1517.08 MB百度云盘 城通网盘
  5.52020.11.1317.08 MB百度云盘 城通网盘
  5.5b52020.11.0216.83 MB百度云盘 城通网盘
  5.5b42020.10.0515.72 MB百度云盘 城通网盘
  5.5b32020.09.3015.8 MB 百度云盘 城通网盘
  5.5b22020.08.0215.91 MB百度云盘 城通网盘
  5.5b12020.06.2914.72 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.62020.06.1114.74 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.52020.04.248.73 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.42020.03.138.70 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.32020.03.118.69 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.22019.11.088.97 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.12019.10.239.02 MB百度云盘 城通网盘
  5.42019.10.109.66 MB百度云盘 城通网盘
  5.4b62019.10.099.73 MB百度云盘 城通网盘
  5.4b52019.10.089.67 MB百度云盘 城通网盘
  5.4b42019.09.069.01 MB百度云盘 城通网盘
  5.4b32019.08.199 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.72019.05.199.13 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.62019.03.257.85 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.52019.03.148.34 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.42019.01.258.31 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.32019.01.227.86 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.22018.10.177.46 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.12018.09.307.48 MB百度云盘 城通网盘
  5.32018.09.217.45 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.6b72018.09.127.56 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.6b12018.07.226.21 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.52018.06.206.4 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.42018.04.206.41 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.32018.04.176.46 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.22018.02.245.72 MB百度云盘 城通网盘
  5.22018.01.096.1 MB百度云盘
  5.1.92017.12.266.4 MB百度云盘
  5.1.82017.10.3110.6 MB百度云盘