Music Tag Editor Pro 8.1.1

  音频标签处理软件 它是一款音频标签处理软件,这款软件可以帮你批量的处理你音乐的标签,还可以帮用户生成音乐播放列表,这款软件还自己带有播放器,支持音乐的播放。

  预览

  应用介绍

  Music Tag Editor,音频标签处理软件。它可以帮助您轻松有效地编辑音乐标签信息,批量编辑所有标签,并使用元数据重命名批次,还可以使用转换音乐标签文本编码,在情况下,您可以修复音乐标签中的无序代码。也可以从互联网下载MP3专辑图片。

  功能特点

  • 支持音乐格式:MP3,M4A(苹果无丢失),MP4,FLAC,APE,AIFF,WAV,Ogg文件

  • 支持ID3v1,ID3v2标签,xiphcomments,猿,OGG标签,iTunes标签。标签:标题,艺术家,专辑,体裁,版权,评论,作品,歌词等…你保存文件的歌词可以正确显示在你的iPhone或iPod音乐播放器。

  • 大量的音乐文件支持批处理,支持iTunes进口。

  • 在线相册图片下载,支持多张图像。

  • 批量重命名音频文件的元数据。

  • 批量转换文件名使用正则表达式标签。

  • 用户可以更改,将编码容易标签的文本,也可以在情况乱码修复。

  • 完全支持iTunes标记。

  • 支撑条猿或在MP3 ID3v1标签文件。

  • 间歇清洁标签。

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  Pro 8.1.12024.05.1831.20 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 7.5.32024.03.2129.24 MB百度云盘 城通网盘
  7.5.22023.12.2625.93 MB百度云盘 城通网盘
  7.3.22022.10.2328.60 MB百度云盘 城通网盘
  7.2.22022.08.3026.73 MB百度云盘 城通网盘
  7.2.12022.08.1526.78 MB百度云盘 城通网盘
  7.0.22022.07.2728.08 MB百度云盘 城通网盘
  7.0.12022.07.2328.08 MB百度云盘 城通网盘
  6.1.22022.04.0727.99 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 6.1.12022.03.1827.90 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 6.1.02022.03.1027.96 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 6.0.12022.03.0327.94 MB百度云盘 城通网盘
  6.1.02022.02.2426.66 MB百度云盘 城通网盘
  6.0.12022.02.1726.65 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.10.42022.01.2529.72 MB百度云盘 城通网盘
  5.10.42022.01.1327.99 MB百度云盘 城通网盘
  5.10.32021.12.2427.99 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.10.22021.12.0528.22 MB百度云盘 城通网盘
  5.9.22021.11.1926.63 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.9.02021.10.2316.53 MB百度云盘 城通网盘
  5.8.22021.09.0716.16 MB百度云盘 城通网盘
  5.8.02021.08.1916.21 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 5.7.42021.07.2017.89 MB百度云盘 城通网盘
  5.7.42021.07.1216.30 MB百度云盘 城通网盘
  5.7.32021.07.0516.30 MB百度云盘 城通网盘
  5.7.22021.06.2816.30 MB百度云盘 城通网盘
  5.7.12021.06.2516.10 MB百度云盘 城通网盘
  5.4.32020.10.2016.39 MB 百度云盘 城通网盘
  5.4.22020.10.0816.35 MB 百度云盘 城通网盘
  5.4.02020.07.2917.28 MB百度云盘 城通网盘
  2 5.3.12020.05.2716.61 MB百度云盘 城通网盘
  5.3.02020.05.2116.57 MB百度云盘 城通网盘
  2 5.2.52020.05.1016.56 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.12020.04.2916.54 MB百度云盘 城通网盘
  5.2.02020.04.2516.61 MB百度云盘 城通网盘
  4.0.12019.11.2815.48 MB百度云盘 城通网盘
  4.02019.11.2415.58 MB百度云盘 城通网盘
  4.02019.11.1715.89 MB百度云盘 城通网盘
  3.9.12019.08.1818.06 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 3.8.12019.07.1018.23 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 3.7.92019.05.2717.3 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 3.7.82019.05.1217.41 MB百度云盘 城通网盘
  3.7.62019.04.2320.12 MB百度云盘 城通网盘
  3.7.52019.04.0721.2 MB百度云盘 城通网盘