Principle 6.34

  界面交互设计软件 Mac下优秀的移动的界面交互设计软件,提供流畅的动画设计,让交互设计变得更容易。支持多种设备尺寸。

  预览

  应用介绍

  Principle使动画制作和界面交互设计变得更加容易。简短的动画、流畅的交互或复杂的应用程序,都可以用Principle来制作。

  Principle支持多种尺寸的原型设计,并且允许链接到其他iOS设备上查看,或直接导出到Mac app中让其他人浏览。

  安装方法

  v2.1.1+

  直接安装


  other

  1. Principle.app 拖至 应用程序 文件夹

  2. 打开 Principle 1.x [SP].app Principle 0.x [SP].app,选择 /Applications/Principle.app

  3. 等待激活完成

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  6.342024.03.285.60 MB百度云盘 城通网盘
  6.322023.09.255.53 MB百度云盘 城通网盘
  6.29.42023.03.265.60 MB百度云盘 城通网盘
  6.29.62023.03.246.59 MB百度云盘 城通网盘
  6.242022.11.166.87 MB百度云盘 城通网盘
  6.182022.06.305.77 MB百度云盘 城通网盘
  6.172022.06.057.99 MB百度云盘 城通网盘
  6.162022.05.267.10 MB百度云盘 城通网盘
  6.152022.01.205.77 MB百度云盘 城通网盘
  6.142021.11.215.76 MB百度云盘 城通网盘
  6.122021.11.165.77 MB百度云盘 城通网盘
  6.112021.10.175.50 MB百度云盘 城通网盘
  6.102021.07.045.79 MB百度云盘 城通网盘
  6.9.60112021.05.245.79 MB百度云盘 城通网盘
  6.82021.05.144.92 MB百度云盘 城通网盘
  6.72021.05.114.92 MB百度云盘 城通网盘
  6.62021.05.044.92 MB百度云盘 城通网盘
  6.52021.04.184.81 MB百度云盘 城通网盘
  6.42021.04.074.81 MB百度云盘 城通网盘
  6.12021.03.104.81 MB百度云盘 城通网盘
  5.132020.12.086.65 MB百度云盘 城通网盘
  5.142020.12.086.65 MB百度云盘 城通网盘
  5.122020.05.254.82 MB百度云盘 城通网盘
  5.112020.05.224.97 MB百度云盘 城通网盘
  5.102020.02.074.96 MB百度云盘 城通网盘
  5.9 CR22019.07.174.95 MB百度云盘 城通网盘
  5.92019.07.104.95 MB百度云盘 城通网盘
  5.8 汉化版2019.06.064.95 MB百度云盘 城通网盘
  5.82019.05.184.99 MB百度云盘 城通网盘
  5.62019.04.013.9 MB百度云盘 城通网盘
  5.52019.03.213.74 MB百度云盘 城通网盘
  5.32019.01.113.73 MB百度云盘 城通网盘
  5.22018.12.193.73 MB百度云盘 城通网盘
  5.12018.10.303.72 MB百度云盘 城通网盘
  5.02018.10.293.93 MB百度云盘 城通网盘
  4.72018.10.184.20 MB百度云盘 城通网盘
  4.62018.10.124.20 MB百度云盘 城通网盘
  4.52018.09.304.19 MB百度云盘 城通网盘
  4.42018.09.274.19 MB百度云盘 城通网盘
  4.32018.09.144.23 MB百度云盘 城通网盘
  4.22018.09.084.17 MB百度云盘 城通网盘
  4.12018.09.044.17 MB百度云盘 城通网盘
  4.02018.08.304.17 MB百度云盘 城通网盘
  3.112018.07.144.25 MB百度云盘 城通网盘
  3.102018.06.294.24 MB百度云盘 城通网盘
  3.92018.05.164.07 MB百度云盘 城通网盘
  3.82018.03.114.25 MB百度云盘 城通网盘
  3.72018.02.104.24 MB百度云盘 城通网盘
  3.62017.12.015 MB百度云盘