OmniGraffle 7.22.5

  线框原型流程图工具 OmniGraffle可以制作网站线框图、电气系统图、树状图等。是艺术家和设计师、临时数据制图人员和初级制图人员的专业制图工具。

  应用介绍

  OmniGraffle可以制作网站线框图、电气系统图、树状图等。是艺术家和设计师、临时数据制图人员和初级制图人员的专业制图工具。你可以直接将简单的元素或模板分享给朋友,或者导出你想要的格式。操作简单,图层精细,可以用它来创建任何东西。


  JavaScript或AppleScript自动化

  使用熟悉的JavaScript语言将OmniGraffle全部自动化。该功能可以让插件实现跨平台使用!


  创建演示文稿

  当需要模型演示,全屏浏览或开会时,可以使用演示模式来浏览文档的画布和画板。还可以添加缩放或动画等其他效果。


  文本转换成形状

  无需进入字体编辑器就可以编辑字符形状。程序直接将所有文本转换为贝塞尔处理的对象。


  画板和画板图层

  画板的工作效率比以往更快。它们非常适合组织和设置高级的可导出的元素,并且可以单独改变与上级元素的交互。


  将线条转换为形状

  这是你经常用到却了解甚少的功能。通过简单的编辑Bézier点将一条线转换成一个形状。

  安装方法

  使用 CORE Keygen / SN.txt / serial.txt 添加许可证即可。


  注:若激活工具打不开,请参考《MacOS Sierra 注册机无法运行的解决方法》

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  7.22.52024.02.1167.52 MB百度云盘 城通网盘
  7.22.42024.01.1091.68 MB百度云盘 城通网盘
  7.22.42023.12.1162.97 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 7.22.32023.11.2669.49 MB百度云盘 城通网盘
  Pro 7.21.62023.09.2464.51 MB百度云盘 城通网盘
  7.202022.04.2465.85 MB百度云盘 城通网盘
  7.19.42022.02.0165.43 MB百度云盘 城通网盘
  7.19.32022.01.2565.35 MB百度云盘 城通网盘
  7.19.22021.11.1465.28 MB百度云盘 城通网盘
  7.192021.10.2865.21 MB百度云盘 城通网盘
  7.18.52021.04.0669.31 MB百度云盘 城通网盘
  7.18.42021.03.1069.58 MB百度云盘 城通网盘
  7.18.32021.02.2569.33 MB百度云盘 城通网盘
  7.18.22021.01.2369.43 MB百度云盘 城通网盘
  7.17.52020.09.2259.37 MB 百度云盘 城通网盘
  7.17.32020.08.2161.02 MB百度云盘 城通网盘
  7.17.22020.08.0160.96 MB百度云盘 城通网盘
  7.17.12020.07.2760.96 MB百度云盘 城通网盘
  7.172020.07.1760.93 MB百度云盘 城通网盘
  7.162020.06.0556.63 MB百度云盘 城通网盘
  7.15.22020.05.0656.44 MB百度云盘 城通网盘
  7.15.12020.04.2256.43 MB百度云盘 城通网盘
  7.152020.04.0756.47 MB百度云盘 城通网盘
  7.14.12020.03.2555.91 MB百度云盘 城通网盘
  7.142020.03.1855.90 MB百度云盘 城通网盘
  7.12.12019.12.1058.56 MB百度云盘 城通网盘
  7.11.52019.10.2262.99 MB百度云盘 城通网盘
  7.11.42019.10.1262.37 MB百度云盘 城通网盘
  7.11.32019.09.1662.37 MB百度云盘 城通网盘
  7.11.22019.08.2166.2 MB百度云盘 城通网盘
  7.11.12019.08.0966.5 MB百度云盘 城通网盘
  7.112019.07.3070.56 MB百度云盘 城通网盘
  7.10.22019.03.2678.95 MB百度云盘 城通网盘
  7.10.12019.03.0979.70 MB百度云盘 城通网盘
  7.102019.03.0479.70 MB百度云盘 城通网盘
  7.9.42018.12.1896.8 MB百度云盘 城通网盘
  7.9.32018.12.0599.91 MB百度云盘 城通网盘
  7.9.22018.10.1588.28 MB百度云盘 城通网盘
  7.9.12018.10.0991.69 MB百度云盘 城通网盘
  7.92018.09.2691.66 MB百度云盘 城通网盘
  7.8.22018.09.14120.17 MB百度云盘 城通网盘
  7.8.12018.07.28120.07 MB百度云盘 城通网盘
  7.82018.07.10120.06 MB百度云盘 城通网盘
  7.7.12018.02.2677.36 MB百度云盘 城通网盘
  7.72018.02.2277.1 MB百度云盘
  7.62018.01.24100.39 MB百度云盘 城通网盘
  7.4.32017.09.2988.4 MB百度云盘
  7.4.12017.08.0287.7 MB百度云盘
  7.2.12016.11.2487.8 MB百度云盘
  7.22016.11.1787.4 MB百度云盘
  7.0.22016.10.1754 MB百度云盘
  6.6.12016.09.07286.3 MB百度云盘
  6.62016.06.17112.9 MB百度云盘
  6.5.32016.05.2389.3 MB百度云盘
  6.5.12016.02.2973.7 MB百度云盘
  6.4.12015.12.23112.9 MB百度云盘