Capture One Pro 16.3.7.10

  专业的摄影后期应用 Capture One Pro采用了很多高级专业数码摄影师的意见,包含的工具和功能都是专业摄影师所需要的,拥有无限制批量冲洗功能,多张对比输出功能,色彩曲线编辑,数码信息支持,附加数码相机的支持等。

  预览

  应用介绍

  Capture One Pro采用了很多高级专业数码摄影师的意见,包含的工具和功能都是专业摄影师所需要的,拥有无限制批量冲洗功能,多张对比输出功能,色彩曲线编辑,数码信息支持,附加数码相机的支持以及其它的功能。


  标注

  您可以通过在Capture One中添加手写笔记和绘图,直接给图像标注。您可以通过标注来记录某一瞬间的灵感,也可以做一些笔记与修图师分享,或者只是简单记下,作为提醒。您还可以将您做的标注导出成PSD文件作为一个单独的图层,十分灵活方便。


  图层的工作流

  “局部调整”工具选项卡已经被删除,新增了许多应用于“图层”的工具,让您在使用时更自由、无拘无束。“图层”工具现在放置于多工具选项卡中,这样可以更容易在图层的工作流中工作。


  图层透明度

  控制每个图层的透明度从而控制局部调整的效果。当您选取了所需工具并进行调整,只需简单地拖动透明度滑块就可以减弱图层的整体效果。


  羽化遮罩,微调边缘

  通过“羽化遮罩”功能,您可以在绘制遮罩后轻松地将其边缘变得更加柔和。如果想避免重新绘制遮罩,您只需拖动滑块羽化遮罩边缘即可。 “微调边缘”功能让您可以精确地修整遮罩的边缘。创建一个非常干净并且可调节的遮罩是非常有用的,比如可以在一个场景里凸显头发的部分。


  导出路径

  在Capture One中使用裁切功能时,您可以使用“导出路径”选项在导出到PSD文件时将经过裁切的图像包含到路径中。通过把裁切功能作为路径保存到导出的PSD文件中,您就可以对全图像进行修图,甚至可以在后面的步骤里进行交替裁切。


  重复检测器

  “重复检测器”工具确保您不会在“目录”或“会话”中两次导入相同的文件。强大的抓取机制确保您可以非常简单且高效地导入图片,不重复。


  颜色优化

  改进颜色处理功能,确保分层颜色经调整后达到完美。重新设计色彩平衡、色彩编辑器、白平衡和其他工具,以确保每层之间的过渡更加自然。


  编辑的速度

  我们优化了Capture One的整体性能,在编辑时为您提供更顺畅、更快速的体验。这在您进行微调时尤其管用。


  灰度值

  通过灰度值,您的遮罩将不受图像干扰,完整呈现。遮罩缺失的地方现在也可以很轻易的显现并且纠正。

  安装方法

  11.1.0.135

  备注:Express for Sony和DB版本可以免费试用,通过keygen里选择0或3进行升级。

  1. 关闭你的网络连接

  2. 安装 Capture One.

  3. 打开 Capture One.

  4. 打开“应用程序 - 实用工具”下的“终端.app”,并将keygen文件拖到终端上回车,选择你需要的版本生成许可证代码并执行手动激活。

  5. 关闭 Capture One.

  6. 使用管理员权限打开 /private/etc/hosts.

  7. 将 "0.0.0.0 activation.phaseone.com" 添加到hosts里,注意:不包含括号.

  8. 重新启用你的网络连接。

  9. 完成激活安装 Enjoy!


  其他版本

  直接安装

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  16.3.7.102024.04.09925.83 MB百度云盘 城通网盘
  16.3.6.62024.03.13970.52 MB百度云盘 城通网盘
  16.3.3.62024.01.02926.41 MB百度云盘 城通网盘
  16.3.2.322023.12.12926.40 MB百度云盘 城通网盘
  16.3.1.232023.11.15925.55 MB百度云盘 城通网盘
  16.2.4.342023.09.22670.90 MB百度云盘 城通网盘
  23 16.2.2.102023.06.26665.80 MB百度云盘 城通网盘
  23 16.2.1.132023.06.11664.57 MB百度云盘 城通网盘
  23 16.2.0.1122023.06.03662.72 MB百度云盘 城通网盘
  23 16.1.3.102023.05.24660.44 MB百度云盘 城通网盘
  16.1.2.202023.04.07660.36 MB百度云盘 城通网盘
  16.1.1.162023.03.22659.62 MB百度云盘 城通网盘
  16.1.0.124 Beta2023.02.26658.68 MB百度云盘 城通网盘
  16.1.0.115 Beta2023.02.24657.39 MB百度云盘 城通网盘
  16.0.2.212023.02.01651.03 MB百度云盘 城通网盘
  16.0.1.172022.12.26651.35 MB百度云盘 城通网盘
  16.0.0.1572022.12.09648.53 MB百度云盘 城通网盘
  15.4.1.72022.10.31635.78 MB百度云盘 城通网盘
  15.4.0.222022.09.29633.11 MB百度云盘 城通网盘
  15.3.3.82022.09.22632.11 MB百度云盘 城通网盘
  15.3.2.112022.08.21627.58 MB百度云盘 城通网盘
  15.3.0.1092022.06.19626.07 MB百度云盘 城通网盘
  22 15.2.2.42022.06.04625.89 MB百度云盘 城通网盘
  22 15.2.1.142022.05.18620.54 MB百度云盘 城通网盘
  22 15.2.0.772022.04.03620.30 MB百度云盘 城通网盘
  22 Beta 15.2.0.762022.03.19620.30 MB百度云盘 城通网盘
  22 Beta 15.2.0.692022.03.14620.60 MB百度云盘 城通网盘
  22 15.1.2.12022.02.21619.69 MB百度云盘 城通网盘
  22 15.1.0.1232022.02.12619.51 MB百度云盘 城通网盘
  22 15.0.1.82022.01.16615.55 MB百度云盘 城通网盘
  22 15.0.0.1922021.12.10614.70 MB百度云盘 城通网盘
  22 Beta 15.0.0.1932021.11.28614.85 MB 百度云盘 城通网盘
  21 14.4.1.162021.10.23569.28 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.4.0.1352021.10.02567.89 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.3.1.102021.08.19568.13 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.3.0.2602021.07.22566.98 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.3.0.2542021.07.08565.89 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.3.0.2312021.06.29566.23 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.2.0.1362021.05.28563.73 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.2.0.1372021.05.24563.75 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.2.0.1212021.05.13563.72 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.2.0.1152021.05.08563.56 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.2.0.1062021.04.29563.59 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.2.0.85 CR22021.04.23563.28 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.2.0.852021.04.21563.74 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.1.1.632021.04.17517.80 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.1.0.2202021.03.11514.23 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.1.0.2132021.02.28515.38 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.1.0.1962021.02.24512.76 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.1.0.1782021.02.11511.20 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.0.2.492021.01.19503.96 MB百度云盘 城通网盘
  21 14.0.1.72020.12.19498.56 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.0.0.2702020.11.26500.03 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 22020.11.04638 MB百度云盘 城通网盘
  21 Beta 14.0.0.1832020.10.20632.99 MB 百度云盘 城通网盘
  13.1.32020.10.09640.73 MB百度云盘 城通网盘
  13.1.2.372020.08.21640.63 MB百度云盘 城通网盘
  13.1.1.242020.06.21638.63 MB百度云盘 城通网盘
  13.1.0.1722020.05.20638.43 MB百度云盘 城通网盘
  20 13.1.0.164 B42020.05.14638.43 MB百度云盘 城通网盘
  20 13.1.0.1592020.05.08639.23 MB百度云盘 城通网盘
  20 Build 13.1.0.140 B22020.05.06637.93 MB百度云盘 城通网盘
  20 Build 13.1.0.133 B12020.04.24637.54 MB百度云盘 城通网盘
  20.0.42020.03.27274.77 MB百度云盘 城通网盘
  20.0.32020.03.05273.97 MB百度云盘 城通网盘
  20.0.22020.02.15269.53 MB百度云盘 城通网盘
  20.0.12019.12.20270.89 MB百度云盘 城通网盘
  20 13.00.1862019.12.05270.87 MB百度云盘 城通网盘
  20 Build 13.0.0.184 B62019.11.29270.98 MB百度云盘 城通网盘
  20 Build 13.0.0.177 B52019.11.26271 MB百度云盘 城通网盘
  20 Build 13.0.0.164 B42019.11.15269.34 MB百度云盘 城通网盘
  12.1.4.242019.11.01249.39 MB百度云盘 城通网盘
  12.1.32019.09.12247.30 MB百度云盘 城通网盘
  12.1.22019.09.06247.27 MB百度云盘 城通网盘
  12.1.1.72019.07.12247.18 MB百度云盘 城通网盘
  12.1.02019.06.15269.86 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.42019.06.06337.61 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.3.282019.04.09311.54 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.22019.02.14309.63 MB 百度云盘 城通网盘
  12.0.12019.01.24311.46 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.0.2702018.12.01309.99 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.0.269b62018.11.26309.98 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.0b52018.11.23303.44 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.0.256b42018.11.19303.58 MB百度云盘 城通网盘
  12.0.0.245 Beta32018.11.14302.92 MB百度云盘 城通网盘
  11.3.12018.10.17301.99 MB百度云盘 城通网盘
  11.3.0.262018.09.28302.30 MB百度云盘 城通网盘
  11.2.02018.07.04297.90 MB百度云盘 城通网盘
  11.1.12018.05.03300.16 MB百度云盘 城通网盘
  11.1.02018.04.28298.63 MB百度云盘 城通网盘
  10.2.0.1052017.09.18318.6 MB百度云盘