Adobe Zii 2021 6.0.9
  文件大小:6.95 MB
  更新日志
  2021 6.0.92021.03.20

  新增:

  • Adobe Acrobat DC v21.001.20145

  • Adobe After Effects 2021 v18.0

  • Adobe Animate 2021 v21.0.4

  • Adobe Audition 2021 v14.0

  • Adobe Character Animator 2021 v4.0

  • Adobe Illustrator 2021 v25.2.1

  • Adobe Lightroom Classic v10.2

  • Adobe Media Encoder 2021 v15.0

  • Adobe Photoshop 2021 v22.3

  • Adobe Prelude 2021 v10.0

  • Adobe Premiere Pro 2021 v15.0

  • Adobe Premiere Rush v1.5.54

  • Adobe XD v38.0.12

  • Adobe Photoshop Elements 2021.2  支持的产品:

  • Adobe Acrobat DC v20.012.20048 – 21.001.20145

  • Adobe After Effects 2021 v18.0

  • Adobe Animate 2021 v21.0.0 – 21.0.4

  • Adobe Audition 2021 v14.0

  • Adobe Bridge 2021 v11.0.1

  • Adobe Character Animator 2021 v4.0

  • Adobe Dimension v3.4.1

  • Adobe Dreamweaver 2021 v21.0.0 – 21.1.0

  • Adobe Illustrator 2021 v25.0.0 – 25.2.1

  • Adobe InCopy 2021 v16.0.0 – 16.1

  • Adobe InDesign 2021 v16.0.0 – 16.1

  • Adobe Lightroom Classic v10.0 – 10.2

  • Adobe Media Encoder 2021 v15.0

  • Adobe Photoshop 2021 v22.0.0 – 22.3

  • Adobe Prelude 2021 v10.0

  • Adobe Premiere Pro 2021 v15.0

  • Adobe Premiere Rush v1.5.34 – 1.5.54

  • Adobe XD v34.0.12 – 38.0.12

  • Adobe Photoshop Elements 2021 – 2021.2

  • Adobe Premiere Elements 2021 – 2021.1


  兼容性:

  OS X 10.13或更高版本的64位

  相关应用
  推荐:如何高速下载百度云