Adobe Zii 2020 5.3.1
  文件大小:7.06 MB
  更新日志
  2020 5.3.12020.11.11

  新增

  • 
Adobe InCopy 2020 v15.1.3

  • 
Adobe InDesign 2020 v15.1.3


  支持的产品

  • 
Adobe Acrobat DC v19.021.20047 – 20.012.20048

  • 
Adobe After Effects 2020 v17.0 – 17.5


  • Adobe Animate 2020 v20.0 – 20.5.1


  • Adobe Audition 2020 v13.0 – 13.0.11


  • Adobe Bridge 2020 v10.0 – 10.1 .1


  • Adobe Character Animator 2020 v3.0 – 3.4

  • 
Adobe Dimension v3.0 – 3.4

  • 
Adobe Dreamweaver 2020 v20.0 – 20.2


  • Adobe Illustrator 2020 v24.0 – 24.3


  • Adobe InCopy 2020 v15.0 – 15.1.3

  • 
Adobe InDesign 2020 v15.0 – 15.1.3

  • 
Adobe Lightroom Classic v9.0 – 9.4


  • Adobe Media Encoder 2020 v14.0 – 14.5


  • Adobe Photoshop 2020 v21.0 – 21.2.4


  • Adobe Prelude 2020 v9.0 – 9.0.1

  • 
Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 – 14.5

  • 
Adobe Premiere Rush v1.2.12 – 1.5.34

  • 
Adobe XD v24.0 – 34.1.12

  • Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1(内部版本20200120.m.139570)
Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1

  • Adobe Photoshop Elements 2020 – 2020.1(内部版本20200120.m.139570)
Adobe Premiere Elements 2020 – 2020.1


  兼容性

  OS X 10.13或更高版本的64位

  相关应用
  推荐:如何高速下载百度云