Adobe Zii 2020 5.1.6
  文件大小:5.42 MB
  更新日志
  2020 5.1.62020.01.31

  新增:

  • Adobe Illustrator 2020 v24.0.3

  • Adobe Photoshop 2020 v21.0.3

  • Adobe XD v25.3

  支持的产品:

  • Adobe Acrobat DC v19.021.20047 - 19.021.20061

  • Adobe After Effects 2020 v17.0 - 17.0.2

  • Adobe Animate 2020 v20.0 - 20.0.1

  • Adobe Audition 2020 v13.0 - 13.0.3

  • Adobe Bridge 2020 v10.0 - 10.0.2

  • Adobe Character Animator 2020 v3.0 - 3.1

  • Adobe Dimension v3.0 - 3.1

  • Adobe Dreamweaver 2020 v20.0

  • Adobe Illustrator 2020 v24.0 - 24.0.3

  • Adobe InCopy 2020 v15.0 - 15.0.1

  • Adobe InDesign 2020 v15.0 - 15.0.1

  • Adobe Lightroom Classic v9.0 - 9.1

  • Adobe Media Encoder 2020 v14.0 - 14.0.1

  • Adobe Photoshop 2020 v21.0 - 21.0.3

  • Adobe Prelude 2020 v9.0

  • Adobe Premiere Pro 2020 v14.0 - 14.0.1

  • Adobe Premiere Rush CC v1.2.12

  • Adobe XD v24.0 - 25.3

  • Adobe Photoshop Elements 2020 - 2020.1

  • Adobe Premiere Elements 2020 - 2020.1


  兼容性: 

  OS X 10.13或更高版本的64位


  相关应用
  推荐:如何高速下载百度云