Scrutiny 12.8.9

  网页优化工具 Scrutiny是一套网页优化工具。原生可可应用程序(即不是Java)因此安全,快速和高效。

  预览

  应用介绍

  Scrutiny是一套网页优化工具。原生可可应用程序(即不是Java)因此安全,快速和高效。


  界面

  • 允许多个窗口打开。运行多个扫描,查看不同站点的数据或运行扫描时设置另一个站点。

  • 将您的网站组织到文件夹中。

  • 自动保存功能保存每次扫描的数据,让您轻松访问您之前扫描的任何网站的结果。


  爬行引擎

  • 快速,高效和原生的MacOS(即不是Java),从而提高效率和安全性。如果你的服务器可以应付,调高线程数量并看看有多快。

  • 处理大型网站而不会放慢速度。

  • 可以存储大量的信息。成千上万个包含数十万个链接的页面,根据您的喜好进行多层次的挖掘。

  • 抓取时做很多其他事情的选项; 例如归档,拼写检查

  • 如果光盘空间不足,扫描应该在灾难发生之前停止。每个正在运行的独立扫描都会警告并提供暂停或继续的选项。

  • 扫描需要验证的网站(登录/登录)

  • 可以选择处理cookie和/或呈现JavaScript,从而可以扫描需要启用这些内容的网站


  链接检查

  • 扫描页面之前执行javascript

  • 扫描PDF文档以查找链接

  • 检查损坏的图像

  • 清楚显示每个链接的状态(例如'200无错误')

  • 支持发现'软404' - 尽管没有找到想要的页面,但返回200

  • 使用列入黑名单或列入白名单的网址甚至内容中的条款限制您的爬网

  • 颜色突出显示

  • 过滤结果只显示不良链接,内部链接,外部链接,图像

  • 使用上下文菜单选项,如访问网址,复制网址,页面上的高亮链接,重新检查链接,标记为固定


  Sitemap

  • 以XML格式导出(符合提交给搜索引擎的标准协议)

  • 对于较大的站点,站点地图生成为一系列带有站点地图索引文件的文件(从v6.8.9开始)

  • 生成后将站点地图文件FTP传输到服务器

  • 在Scrutiny中查看站点地图作为可视化

  • 可视化现在包括'flyaround'3d结构

  • 导出为.dot文件,以便在第三方可视化软件(如Omnigraffle)中显示。


  SEO审计

  • 显示SEO参数,如网址,标题,说明,主标题,noindex / nofollow

  • 关键字密度提醒

  • 关键字/短语分析

  • 列出缺少SEO参数的页面(标题,说明等)

  • 列出可能有重复内容的网页(相同的内容,不同的网址)

  • 列出描述太长/太短的页面

  • 列出标题太长的页面(自v5.6以来的新增内容)。

  • 列出链接太多的页面

  • 查找没有替代文字的图像

  • 用重定向链列表页面

  • 显示每页的统计数据,例如字数,链接数量,内容大小,图像数量,图像重量


  拼写和语法

  • 在扫描页面时检查页面上的拼写和语法问题

  • 根据每个网站选择拼写检查器使用的语言


  网站监控

  • 设置任意数量的网址,以您设置的频率进行测试

  • 如果收到意外的响应代码,可以在屏幕上发出警报,发送电子邮件和/或写入日志文件

  • 使用W3C验证器对各个页面进行HTML验证

  • 安排扫描(例如每周或每月)以定期检查网站而不必记住

  • 许多导出选项,包括完整报告,站点地图xml,任何表格的csv,图形可视化

  • 根据需要管理尽可能多的网站,并为每个网站设置不同的设置

  历史版本

  版本号更新日期文件大小免费下载
  12.8.92024.04.134.80 MB百度云盘 城通网盘
  12.8.62024.03.014.80 MB百度云盘 城通网盘
  12.8.32024.01.124.80 MB百度云盘 城通网盘
  12.8.22023.12.234.69 MB百度云盘 城通网盘
  12.8.12023.11.274.79 MB百度云盘 城通网盘
  12.7.102023.09.235.43 MB百度云盘 城通网盘
  12.7.12023.04.065.34 MB百度云盘 城通网盘
  12.7.02023.03.035.30 MB百度云盘 城通网盘
  12.6.22023.02.065.40 MB百度云盘 城通网盘
  12.6.12023.01.155.40 MB百度云盘 城通网盘
  12.6.02022.12.225.32 MB百度云盘 城通网盘
  12.5.22022.12.115.33 MB百度云盘 城通网盘
  12.5.12022.11.075.18 MB百度云盘 城通网盘
  12.4.72022.10.135.24 MB百度云盘 城通网盘
  12.4.42022.10.015.22 MB百度云盘 城通网盘
  12.4.22022.09.215.14 MB百度云盘 城通网盘
  12.4.12022.09.084.99 MB百度云盘 城通网盘
  12.4.02022.08.274.98 MB百度云盘 城通网盘
  12.3.172022.08.225.03 MB百度云盘 城通网盘
  12.3.162022.08.015.03 MB百度云盘 城通网盘
  12.3.152022.07.175.03 MB百度云盘 城通网盘
  12.3.132022.06.285.04 MB百度云盘 城通网盘
  12.3.122022.06.175.04 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.162022.03.1810.12 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.152022.03.0910.12 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.142022.02.1410.12 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.132022.02.1110.12 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.112022.01.2010.12 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.102022.01.0410.12 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.92021.12.1610.12 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.82021.11.2110.13 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.72021.11.1310.13 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.62021.10.2910.16 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.52021.10.198.83 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.42021.09.2010.01 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.32021.09.1310.01 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.12021.09.0510.01 MB百度云盘 城通网盘
  10.4.02021.08.2510 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.162021.08.0910.07 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.142021.07.1810.02 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.122021.06.309.66 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.112021.05.299.02 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.92021.05.169.02 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.82021.05.099.03 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.62021.04.268.84 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.52021.04.149.77 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.32021.03.269.77 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.12021.03.099.76 MB百度云盘 城通网盘
  10.3.02021.03.019.67 MB百度云盘 城通网盘
  10.2.02021.02.149.67 MB百度云盘 城通网盘
  10.1.02021.02.069.67 MB百度云盘 城通网盘
  10.0.52021.01.309.66 MB百度云盘 城通网盘
  10.0.42021.01.279.66 MB百度云盘 城通网盘
  10.0.32021.01.249.66 MB百度云盘 城通网盘
  9.14.32020.12.269.63 MB百度云盘 城通网盘
  9.13.32020.12.109.64 MB百度云盘 城通网盘
  9.13.22020.11.149.41 MB百度云盘 城通网盘
  9.13.02020.10.228.38 MB 百度云盘 城通网盘
  9.12.22020.10.078.38 MB 百度云盘 城通网盘
  9.11.02020.09.238.25 MB 百度云盘 城通网盘
  9.10.02020.09.068.24 MB 百度云盘 城通网盘
  9.9.02020.09.019.28 MB百度云盘 城通网盘
  9.8.42020.08.149.27 MB百度云盘 城通网盘
  9.8.32020.07.289.26 MB百度云盘 城通网盘
  9.8.02020.06.239.26 MB百度云盘 城通网盘
  9.7.22020.06.099.26 MB百度云盘 城通网盘
  9.7.12020.05.319.26 MB百度云盘 城通网盘
  9.6.72020.05.209.05 MB百度云盘 城通网盘
  9.6.62020.05.119.05 MB百度云盘 城通网盘
  9.6.42020.05.079.05 MB百度云盘 城通网盘
  9.6.22020.04.169.42 MB百度云盘 城通网盘
  9.6.12020.04.069.42 MB百度云盘 城通网盘
  9.6.02020.04.019.42 MB百度云盘 城通网盘
  9.5.82020.03.249.41 MB百度云盘 城通网盘
  9.5.72020.03.149.23 MB百度云盘 城通网盘
  9.5.62020.03.109.23 MB百度云盘 城通网盘
  9.5.52020.03.089.18 MB百度云盘 城通网盘
  9.5.42020.03.059.34 MB百度云盘 城通网盘
  9.5.12020.02.259.34 MB百度云盘 城通网盘
  9.4.32020.01.239.41 MB百度云盘 城通网盘
  9.4.12020.01.139.41 MB百度云盘 城通网盘
  9.4.02020.01.029.73 MB百度云盘 城通网盘
  9.3.62019.12.169.31 MB百度云盘 城通网盘
  9.3.52019.11.289.31 MB百度云盘 城通网盘
  9.3.32019.11.089.38 MB百度云盘 城通网盘
  9.2.202019.10.079.70 MB百度云盘 城通网盘
  9.2.02019.09.129.71 MB百度云盘 城通网盘
  9.1.12019.09.099.70 MB百度云盘 城通网盘
  8.4.12019.06.069.30 MB百度云盘 城通网盘
  8.4.02019.05.238.1 MB百度云盘 城通网盘
  8.3.902019.04.268.38 MB百度云盘 城通网盘
  8.3.802019.04.208.38 MB百度云盘 城通网盘
  8.3.702019.04.098.37 MB百度云盘 城通网盘
  8.3.62019.04.078.1 MB百度云盘 城通网盘
  8.3.202019.03.198.42 MB百度云盘 城通网盘
  8.3.102019.03.148.42 MB百度云盘 城通网盘
  8.3.012019.03.078.42 MB百度云盘 城通网盘
  8.2.402019.02.228.41 MB百度云盘 城通网盘
  8.2.312019.02.208.34 MB百度云盘 城通网盘
  8.2.002019.01.238.33 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.222019.01.178.08 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.212019.01.038.08 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.202018.12.068.08 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.182018.11.098.08 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.162018.10.318.06 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.152018.10.258.05 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.122018.09.138.05 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.102018.09.038.05 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.92018.08.218.05 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.82018.08.088.05 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.42018.07.187.60 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.32018.06.297.94 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.22018.06.227.46 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.12018.06.137.63 MB百度云盘 城通网盘
  8.1.02018.05.296.55 MB百度云盘 城通网盘
  8.0.142018.05.186.53 MB百度云盘 城通网盘
  8.0.132018.05.116.6 MB百度云盘 城通网盘
  8.0.122018.05.066.61 MB百度云盘 城通网盘
  8.0.112018.05.036.6 MB百度云盘 城通网盘
  8.0.102018.04.266.6 MB百度云盘 城通网盘
  8.0.92018.04.236.44 MB百度云盘 城通网盘
  8.0.842018.04.186.46 MB百度云盘 城通网盘
  7.6.1312018.04.096.22 MB百度云盘 城通网盘